Informace pro zákazníky

podle § 1811 a § 1820 občanského zákoníku

_________________________________________

Provozovatelem e-shopu na internetových stránkách www.fischer-shop.cz je společnost SPORT und FREIZEIT, spol. s r.o., IČ: 14500264, se sídlem České Budějovice, Vrbová 1645/1, PSČ 37008, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp.zn. C 960, tel. spojení +420 702 078 446, adresa pro doručování elektronické pošty: info@fischer-shop.cz.

Provozovatel oznamuje zákazníkům v souladu s § 1820 a dalšími ustanoveními občanského zákoníku následující sdělení před uzavřením smlouvy:

  1. Údaje o hlavních vlastnostech veškerého prodávaného zboží jsou uvedeny u jednotlivých položek zboží na e-shopu.
  2. Provozovatel vykonává svou činnost jednak v sídle společnosti na adrese uvedené výše a jednak v provozovně na adrese Fischer Shop, Dělnická 1431/42, 170 00 Praha 7 – Holešovice.
  3. Celková cena zboží je dána součtem cen jednotlivých položek (případně násobených jejich množstvím). Ceny veškerého zboží na e-shopu již zahrnují DPH. Náklady na dodání se liší v závislosti na volbě způsobu dodání a platby. Před finálním odesláním objednávky je zákazníku vždy zobrazena celková cena včetně všech jejích složek.
  4. E-shop nepoužívá přizpůsobování ceny osobě zákazníka na základě automatizovaného rozhodování.
  5. Náklady na prostředky komunikace na dálku (zejm. telefonické poplatky) se neliší od základních sazeb.
  6. Zákazník má možnost volby způsobu doručení či osobního převzetí zboží, stejně jako způsobu platby. Tuto volbu může učinit v průběhu nakupování ještě před odesláním objednávky.
  7. Zákazník, který je spotřebitelem, může odstoupit od uzavřené smlouvy jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Může k tomu využít též vzorový formulář zveřejněný na e-shopu. Tento formulář je možno vytisknout, vyplnit a odeslat e-mailem na kontaktní adresu provozovatele uvedenou výše. V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů, zaslat nebo předat prodávajícímu (provozovateli) obdržené zboží. Provozovatel je povinen vrátit zákazníku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, přijaté finanční prostředky. Provozovatel však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu zákazník vrátí zboží anebo dokud neprokáže, že zboží řádně odeslal.
  8. V případě, že zákazník odstoupí od smlouvy, nese veškeré náklady spojené s vrácením zboží, zpravidla ve výši dopravních nákladů na dopravu zboží zpět k provozovateli.
  9. Zákazníku náleží práva z vadného plnění v souladu s ustanovením § 2165 a násl. občanského zákoníku.
  10. V případě sporu s provozovatelem e-shopu, nepodaří-li se spor vyřešit vzájemnou dohodou, může zákazník, který je spotřebitelem, podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.