0 Kč

  1. Lyžařské vybavení bude zapůjčeno po předložení platného průkazu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).
  2. Před zapůjčením lyžařského materiálu musí klient vyplnit formulář s podklady pro uzavření smlouvy o zápůjčce vybavení.
  3. Vybrané lyžařské vybavení bude pak klientovi předáno po úhradě stanovené zálohy v hotovosti - viz ceny za zapůjčení lyžařského vybavení. Tato záloha bude klientovi vrácena po převzetí vybavení a jeho kontrole obsluhou půjčovny.
  4. Vybavení je možné si zapůjčit den předem, a to od 13.00 hod.. Vybavení je možné vrátit buď v den ukončení zápůjčky, a to do 18.00 hod. nebo následující den do 12.00 hod.. V případě pozdějšího vrácení vybavení (po 12.00 hod.) bude ke stanovenému půjčovnému připočten 1 denní tarif, stanovený pro danou kategorii vybavení.
  5. V případě, že si zákazník před vypršením zápůjční doby dohodne telefonicky prodloužení zápůjčky, bude mu půjčovné účtováno jako vícedenní se zvýhodněným tarifem podle celkové doby zápůjčky.
  6. Pokud bude zákazníkem bez dohody s půjčovnou překročena doba zapůjčení, bude za každý započatý den překročení účtován plný jednodenní tarif.
  7. Běžné opravy, plynoucí z normálního užívání, jsou hrazeny půjčovnou. Půjčovna však neodpovídá za poškození zapůjčeného vybavení nesprávným používáním, nedbalostí či úmyslem klienta jako např. jízdou po sypané silnici, jízdou po kamenech na sjezdové či běžecké trati, nesprávným odkládáním lyží do sněhu (zabodnutí patek lyží), u sjezdové a běžecké obuvi oak např. volná chůze po komunikacích. Případné náklady na opravu v těchto případech budou klientovi účtovány dle vyvěšeného platného ceníku servisních prací.
  8. Zákazník plně odpovídá za ztrátu nebo zničení zapůjčených lyží a tuto hradí v plné výši.
  9. Kopii smlouvy o zapůjčení lyžařského vybavení spolu s dokladem o uhrazení zálohy na zapůjčený materiál pečlivě uschovejte, je ji nutné předložit při vracení materiálu.
  10. Zapůjčenou výbavu si při převzetí pečlivě zkontrolujte, v případě zjištěné závady upozorněte obsluhu!

ZPĚT NA STRÁNKU PŮJČOVNY

Nenechte si ujít žádnou novinku!

Přejete si být informování o našich akcích a novinkách? Přihlašte se k odběru newsletteru.