0 Kč

Poskytované ve smyslu ustanovení § 1811, § 1820 a § 1826 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, obchodní společností SPORT und FREIZEIT, spol. s r.o., IČ: 14500264, se sídlem České Budějovice, Vrbová 1645/1, PSČ 37008, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp.zn. C 960, zákazníkům - spotřebitelům před uzavřením smlouvy:
 
1. Postup objednání zboží, uzavírání kupné smlouvy, způsob platby a dodání zboží, jakož i údaje o případných právech z vadného plnění a ze záruky jsou uvedeny ve Všeobecných obchodních podmínkách (dále jen "VOP"), které jsou všem zákazníkům k dispozici ještě před uzavřením smlouvy v e-shopu prodejce v části "o nakupování". Před finálním odesláním nabídky má zákazník vždy možnost provést opravu vzniklých chyb zadaných údajů.

2. Náklady na prostředky komunikace na dálku ve smyslu § 1820 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku se neliší od základné sazby.

3. Prodávající je ve výjimečných případech stanovených v čl. 3.4. VOP oprávněn požadovat zaplacení části nebo celé kupní ceny před odesláním zboží zákazníkovi. V takových případech dojde ze strany prodávajícího vždy nejprve ke kontaktování zákazníka telefonicky či e-mailem.

4. Zákazník, který je spotřebitelem, má právo i bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy uzavřené způsobem, při němž je užit výhradně alespoň jeden prostředek komunikace na dálku bez současné fyzické přítomnosti stran ve lhůtě 14 dnů od dne převzetí zboží (případně od převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží či dodání několika částí zboží). Právní jednání obsahující odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od smlouvy je možno využít též formulář, zveřejněný v e-shopu prodejce v části "o nakupování".

5. V případě odstoupení od smlouvy nese kupující veškeré náklady spojené s navrácením zboží, a to i tehdy, pokud toto zboží pro svou povahu nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou.

6. V případě, kdy má kupující stížnost, může jí uplatnit u prodejce, případně se obrátit na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru (standardně České obchodní inspekce).

7. Kupní smlouvu s prodávajícím je možno uzavřít pouze v českém jazyce.

8. Prodávající není vázán žádným závazným kodexem chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 

Nenechte si ujít žádnou novinku!

Přejete si být informování o našich akcích a novinkách? Přihlašte se k odběru newsletteru.