0 Kč

Zásady zpracování osobních údajů
Správcem vašich osobních údajů je společnost SPORT und FREIZEIT, spol. s r.o. se sídlem Vrbová 1645/1, 370 08, České Budějovice 6, identifikační číslo: 14500264, zapsaná v pod spisovou značkou C 960 u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích (dále jen „správce“, „my“).

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“).

Osobní údaje zpracováváme jako správci, ke zpracování můžeme využívat také následující zpracovatele nebo třetí strany:
- SLIM, s.r.o
- WEDOS Internet, a. s.
- Česká pošta, s.p.
- DPD s.r.o.
- PPL spol.s r.o.
Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nepoužíváme.

Správce nemá osobu tzv. pověřence.
- Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí mimo EU.
- Správce můžete kdykoliv kontaktovat na e-mailové adrese: info@sfcb.cz
- Správce provozuje následující web, kde může ke zpracování osobních údajů docházet: www.fischer-shop.cz
- Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte následující práva:
1. zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
2. vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu na adresu: info@sfcb.cz,
3. požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
4. vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
5. požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy,
6. na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování z důvodu plnění smlouvy,
7. na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením,
8. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Objednávka zboží, plnění ze smlouvy
Co zpracováváme a proč:

V rámci objednání zboží a plnění ze smlouvy budeme zpracovávat vaše následující osobní údaje:
jméno, příjmení;
e-mailovou adresu;
telefonní číslo;
adresu;
údaje o objednávce;
fakturační údaje
pro to, abychom vám mohli objednané zboží poskytnout a naplnit tím předmět naší smlouvy.
Vaše údaje budeme uchovávat také za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění práv a povinností smluvních stran.

Po jak dlouhou dobu:

Údaje budeme uchovávat po dobu 100 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, pokud po nás nepožaduje jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

Co nám to umožňuje:

Umožňuje nám to čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) Nařízení – jedná se totiž o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, pro splnění našich právních povinností a pro účely našich oprávněných zájmů.
Zasílání novinek
Jak bylo uvedeno i v obchodních podmínkách, na e-mailovou adresu vám můžeme zasílat novinky týkající se naší činnosti, tento postup mám umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete.

Tato obchodní sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu na adresu: info@sfcb.cz nebo proklikem na odkaz v daném obchodním sdělení odhlásit.
Cookies
Co zpracováváme a proč:

Na našich stránkách používáme cookies. Máme je zde z důvodů:
- měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
- fungování webových stránek.

Po jak dlouhou dobu:

Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

Co nám to umožňuje:

Sběr cookies za účelem měření návštěvnosti a vytváření statistik může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu –oprávněného zájmu, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.


Další informace
Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním emailu na adresu: info@sfcb.cz Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně.

Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány také v Google Analytics. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů, dostupnými na https://policies.google.com/privacy.

Nenechte si ujít žádnou novinku!

Přejete si být informování o našich akcích a novinkách? Přihlašte se k odběru newsletteru.